Doktor Rütbeleri Nelerdir? 7 Bilinmeyen Rütbe

Doktor Rütbeleri: Operatör Doktor ile Profesör Doktor Arasındaki Fark Nedir?

0

Doktor rütbeleri, tıp alanındaki kademeli ilerlemeyi ifade eden unvanlardır. Bu rütbeler, bir kişinin tıp eğitimini tamamlayıp hekim olarak çalışmaya başladıktan sonra sahip olabileceği mesleki statüleri gösterir. Bunlar, ülkelerin sağlık sistemlerine ve tıp alanındaki gelişmelere göre farklılık gösterebilir.

Doktor rütbeleri, doktorların uzmanlık alanlarına ve akademik kariyerlerine göre belirlenen unvanlardır. Rütbeler arasında en düşük kademe pratisyen hekim, en yüksek kademe ise ordinaryüstür. Doktor rütbeleri; pratisyen hekim, uzman hekim, operatör hekim, yardımcı doçent, doçent, profesör, ordinaryüs olarak sıralanmaktadır.

En İyi Doktor Sıralaması Nasıl Olmalıdır?

En iyi doktor rütbeleri sıralaması nedir? En iyi doktor rütbeleri sıralaması konusunda net bir cevap vermek zordur. Çünkü doktorların farklı uzmanlık alanları, deneyimleri, akademik unvanları ve başarıları var. Ayrıca en iyi doktoru belirlemek için hangi kriterleri kullandığınız da önemli.

Ancak genel olarak doktor rütbeleri ve unvanlarına göre bir sıralama yapmak mümkün. Bu sıralamaya göre en alt rütbe pratisyen hekim, en üst rütbe ise ordinaryüstür. Doktor rütbeleri ve unvanları şöyle sıralanabilir:

1 – Pratisyen Hekim

2 – Uzman Hekim

3 – Operatör Hekim

4 – Yardımcı Doçent

5 – Doçent

6 – Profesör

7 – Ordinaryüs

Doktor rütbeleri sıralaması; doktorların eğitim süreleri, akademik çalışmaları, bilimsel yayınları ve katkıları gibi faktörleri yansıtır.

Doçent Doktor Ne Demek?

 

doktor-rutbeleri

Doktor rütbeleri arasında yer alan Doçent doktor, bir üniversite akademik unvanıdır. Dr. Öğr. Üyesi ile Profesör arasında yer alan doktordur. Kişinin, doçent doktor olabilmek için, doktora ya da tıpta uzmanlık derecesi alındıktan sonra lisansüstü çalışmalarına bağlı kalmadan çalışma yapabildiğini ispat etmesi gerekir.

Doçent doktorlar, akademik araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü seviyedeki öğrencilere eğitim vermekle sorumlu kişilerdir. Yard. Doç. Doktor olarak bilinen akademik unvan, YÖK tarafından Doktor Öğretim Üyesi / Dr. Öğr. Üyesi olarak değiştirilmiştir.

Doktor rütbeleri farklı olan uzman doktor ile doçent doktor arasındaki fark ise şudur: Uzman doktor, TUS sınavını kazanarak ihtisas alanına bağlı olarak hastalıkları tespit ve tedavi etme sorumluluğuna sahiptir. Uzman doktor olmak için 4-5 yıl süren cerrahi uzmanlığı süresini tamamlamak gerekir. Doçent doktor ise uzman doktor olduktan sonra akademik kariyer yapmak isteyen ve doçentlik sınavını kazanan doktordur.

Doçent Doktor Ne İş Yapar?

Doktor rütbeleri sıralamasında 5.sırada yer alan doçent doktor, akademik araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü seviyedeki öğrencilere eğitim vermekle sorumlu kişidir. Ayrıca kendi uzmanlık alanında hastalara tanı ve tedavi hizmeti de sunabilir. Doçent doktorlar, üniversitelerde veya araştırma hastanelerinde çalışmaktadırlar.

Doçent Doktor mu Operatör Doktor mu Tercih Edilmeli?

doktor-rutbeleri

Doktor rütbeleri arasında yer alan doçent doktor ve operatör doktor arasında bir karşılaştırma yapmak doğru olmaz. Çünkü bunlar farklı kavramlardır. Doçent doktor, bir akademik unvanı ifade ederken, operatör doktor, bir uzmanlık alanını ifade eder. Yani bir doktor hem doçent hem de operatör olabilir.

Operatör doktor, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için ameliyat yapan tıp uzmanıdır. Operatör doktor olmak için 4-5 yıl süren cerrahi uzmanlığı süresini tamamlamak gerekir.  Doçent doktor ise uzman doktor olduktan sonra akademik kariyer yapmak isteyen ve doçentlik sınavını kazanan doktordur.

Doçent doktor olmak için 6 yıllık tıp eğitiminin yanı sıra 4-5 yıllık uzmanlık eğitimi ve 3-5 yıllık akademik çalışma süresi gereklidir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, doçent doktor ve operatör doktor arasında bir üstünlük ilişkisi yoktur. Doktor rütbeleri farklı olsa da her ikisi de ayrı yetkinliklere sahip olan doktorlardır.

Operatör Doktor ile Doçent Doktor Arasındaki Fark Nedir?

Operatör doktor, hasta vücut fonksiyonunu, görünüşünü veya yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ameliyat yapan tıp uzmanıdır. Operatör Dr. olmak için 4-5 yıl süren cerrahi uzmanlığı süresini tamamlamak gerekir. Doçent doktor ise uzman doktor olduktan sonra akademik kariyer yapmak isteyen ve doçentlik sınavını kazanan doktordur.

Doktor rütbeleri arasında bulunan doçent doktor olmak için 6 yıllık tıp eğitiminin yanı sıra 4-5 yıllık uzmanlık eğitimi ve 3-5 yıllık akademik çalışma süresi gereklidir.  Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, operatör doktor ve doçent doktor arasında bir üstünlük ilişkisi yoktur. Her ikisi de farklı yetkinliklere sahip olan doktorlardır.

Doktor Rütbeleri: Operatör Doktor ile Profesör Doktor Arasındaki Fark Nedir?

doktor-rutbeleri

Operatör doktor, ameliyat yapan tıp uzmanıdır. Profesör doktor ise, üniversitelerde akademik kariyer yapmış ve saha çalışmaları yürütmüş doktordur. Operatör doktor olmak için cerrahi uzmanlık eğitimi almak gerekir. Profesör doktor olmak için ise doçentlik sonrası bilimsel çalışmalara imza atmak gerekir. Operatör doktorlar cerrahi bilimlerle, profesör doktorlar ise dahili veya cerrahi bilimlerle ilgilenebilir.

Uzman Doktor Derece Kademe Nasıl İlerler?

Doktor rütbeleri 2. sırada yer alan uzman doktor, TUS sınavını kazanarak ihtisas alanına bağlı olarak hastalıkları tespit ve tedavi etme sorumluluğuna sahip olan doktordur. Uzman doktor olmak için 4-5 yıl süren cerrahi uzmanlığı süresini tamamlamak gerekir.

Uzman doktorun derece ve kademeleri ise devlet memurları için belirlenen genel esaslara göre belirlenir. Uzman doktorlar, üç yılda bir derece almak suretiyle 1. Derecenin 4. kademesine kadar yükselebilirler. Derece ve kademelerin yükselmesi için hizmet süresi, performans değerlendirmesi ve eğitim gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

Uzman doktorun derece ve kademeleri arasındaki farklar ise maaş, emekli ikramiyesi ve emekli maaşı gibi konularda ortaya çıkar. Derece ve kademeleri yüksek olan uzman doktorlar daha fazla maaş alır ve emekli olduklarında daha fazla ikramiye ve maaş alırlar.

Doktor Derece Kademe Tablosu

doktor-rutbeleri

Doktor rütbeleri nelerdir konusundan sonra doktor derece kademe tablosu nasıl ilerler sorusu şu şekilde cevaplanabilir. Doktor derece kademe tablosu, doktorların çalışma süreleri, performans değerlendirmeleri ve eğitimleri gibi kriterlere göre derece ve kademelerinin nasıl ilerlediğini gösteren bir tablodur. Doktorların derece ve kademeleri, maaş, emekli ikramiyesi ve emekli maaşı gibi konularda farklılık oluşturur.

Doktorların derece ve kademeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenir. 6 yıllık tıp fakültesi mezunu 9. derecenin 3. kademesine 36 maddenin A/5 inci fıkrası hükmü uyarınca 1 derece ilave edilerek 8. derecenin 3’üncü kademesinden göreve başlatılır. Bu sebeple doktor olan bir kişi, 8. derecenin 3. kademesinden göreve başlayarak 1. derecenin 4. kademesine kadar yükselip emekli olabilir.

Askeri Doktor Rütbeleri

Askeri doktor rütbeleri, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Ancak çoğunlukla aşağıdaki gibi sıralanırlar:

  • Teğmen
  • Üsteğmen
  • Yüzbaşı
  • Binbaşı
  • Yarbay
  • Albay
  • Tuğgeneral

Herhangi bir rütbenin askeri doktorlar arasında kullanılıp kullanılmadığı, ülkeye ve askeri kuvvete bağlıdır. Örneğin, bazı ülkelerde “Tabip” veya “Hekim” gibi farklı rütbeler kullanılırken, bazılarında “Askeri Doktor” unvanı kullanan subaylar bulunur.

İlginizi Çekebilir: Badem Göz Estetiği Yaptıranlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.