2023 Kadın Dernekleri Listesi ile Yardım Sesinizi Duyurun!

0

Kadın dernekleri listesi, kadınlara yönelik oluşturulan farklı derneklerin bulunduğu bir listedir. Kadınlara yönelik sosyal, hukuksal, ekonomik veya eğitim alanlarında yardım/ destek sağlayan dernekler hızla artıyor. İçerikler, amaçlar değişse bile buluşulan ortak payda kadınlara yönelik hizmet etmektir.

Gönüllü Kadın Dernekleri Hangi Faaliyetlerde Bulunur?

Gönüllü dernekler, kâr amacı gütmeden oluşturulan derneklerdir. Gönüllü derneklerin kendi parasal kaynakları vardır ve bunu kendi ihtiyaç ve kendi kararlarına göre kamu yararına projeler ya da etkinlikler için harcarlar.

kadin-dernekleri-listesiGönüllü kadın dernekleri de tam da bu amaçla hizmet verirler. Gönüllü kadın dernekleri listesi oldukça fazla olup bu dernekler kadınlara yönelik farklı faaliyetler gösterirler. Bu dernekler kadınların çalışma alanında güçlenmesi, toplumsal cinsiyet kalıplarına dair farkındalık yaratılması için büyük çapta çalışmalar yapabilirler.

Kadın haklarının gelişmesi ve kadınların sorunlarının çözülmesi için kamu kuruluşlarından ve çeşitli kuruluşlardan destek alarak sorun çözümüne yönelik çalışma yaparlar. Bu derneklere kişiler gönüllü olarak katılarak faaliyetlerde bulunabilirler. Gönüllü olabileceğiniz bazı dernekler Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), İşte Kadın Derneği, Yanındayız Derneği olarak sınırlandırılabilir.

Kadın Hakları Derneği Nedir? Kategorileri Neler?

Kadın hakları dernekleri ise ağırlıklı olarak şiddete, istismara ya da herhangi bir özgürlük hakkı ihlaline maruz kalan kadınlara yönelik çalışmalar yapar. Bu derneklerden bazıları sadece kadınlara ya da sadece kız çocuklarına yönelikken bazıları ise kadınlara ve kız çocuklarına yönelik aktivite gösterir.

Kadın haklarını savunan kadın dernekleri listesi ise Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak sınırlandırılabilir.

Kadın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Amaçları Neler?

kadin-dernekleri-listesi
Kadın Dernekleri Listesi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kapsamında kurulan dernekler oldukça çeşitlidir. Eğitim, kadın, kız çocukları, farklı ülke ve milletten kadınlar, dezavantajlı kadınlar için hizmet verebiliyorlar. Bu derneklerde sosyal, maddi, eğitim hatta iş öğrenimi açısından gerekli destekler sağlanıyor. Bu derneklerden ihtiyaç duyulan şekilde destek alınabiliyor.

Kadın Hakları Dernekleri ve Kadın Vakıfları Ne Kapsamda Faaliyet Gösterir?

Kadın hakları derneği bilindiği üzere kadınların sahip olduğu haklar üzerinde çalışmalar yapar. Kadın vakıfları da kadın dernekler listesi kapsamında faaliyet gösteren vakıf/ derneklere benzerdir. Kadınların toplumda, hukukta, sosyal alanlarda sahip olduğu hakları koruyup, iyileştirmek öncelikli hedefleridir.

Kadın dernekleri listesi ve vakıfları araştırıldığında karşılaşılabilecek bazı dernekler Haseki Kadın Vakfı, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Akder Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği olarak sınırlandırılabilir.

Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Var Mı?

Sivil toplum kuruluşları halkın birleşerek oluşturduğu, amaç doğrultusunda daha iyi yaşam şartlarını hedeflemiş yasal örgütlere verilen bir isimdir. Sivil toplum kuruluşları sosyal, ekonomik, dini amaçlı, hayır işleri veya işçi hakları gibi alanlarda faaliyet gösterebilir.

kadin-dernekleri-listesiKadınlar da bir araya gelerek kadın sivil toplum kuruluşları oluşturmuştur. Bu kuruluşlar kadınlar için birden çok alanda gerek yasal gerek sosyo-ekonomik açıdan hizmet vermektedir. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı bu kuruluşlara örnek oluşturabilir.

Türkiye’deki Kadın Dernekleri Listesi!

Bahsedilen derneklerin hepsi Türkiye’de kurulmuş ve ağırlıklı olarak Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Bahsedilip, kategorize edilmiş derneklerin yanı sıra bazı kadın dernekleri listesi:

  • Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği
  • Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
  • Türk Kadınlar Birliği
  • İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKKADER)

Olarak genişletilebilir.

Uluslararası Kadın Örgütleri Hangileri?

Uluslararası kadın örgütleri küresel boyutta faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu amaçla kurulan dernek/ vakıf veya örgütler hem ulusal hem de uluslararası çalışmalar yürütür. Dünyanın her tarafında desteğe veya yardıma ihtiyaç duyan kadınlara ulaşmaya çalışırlar.

kadin-dernekleri-listesiTürkiye’de kurulan çoğu kadına yönelik kuruluşlar ulusal ve uluslararası boyutta işler gerçekleştiriyor. Tek bir alanda sınır kalmayıp ihtiyaç duyan her kadına el uzatmayı hedefliyorlar. Bazı dernekler ise farklı ülkelerde kurulmuş derneklere üye olarak ortak çalışmalar üstleniyor. İLKE Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı olarak kadın dernekleri listesi sınırlandırılabilir.

Derneklere Üye Olmak Neler Yapılmalı? Hangi Şartlar Sağlanmalı?

Kadın dernekleri listesi arasından seçtiğiniz bir derneğe üye olmak istediğinizde bazı şartlar bulunmaktadır. Dernek üyelikleri Asil Üyelik ve Onursal Üyelik olarak ikiye ayrılır. İbraz edilmesi gereken belgeler dernekten derneğe değişse bile genelde istenen belgeler, sağlanması gereken koşullar şöyledir:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Medeni haklara sahiplik,
  • Dernek üyeliği hakkı sürekli ya da süreli şekilde kısıtlanmamış olmak,
  • Derneğin amaçlarını ve hedeflerini kabul etmiş olmak,
  • Türkiye vatandaşlığı olmayan kişiler için Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmak.

Aranan özelliklerdendir. Bunlar dışında bazı dernekler ön koşul olarak dernek yetkililerine üyelik için başvuru yazısını sunmuştur. Değişkenlik gösteren sistemler olsa bile  derneklerde hiçbir din, dil, ırk ya da millet ayrımı yapılmadan bir bütün olarak tercüme büroları, hastaneler, belediyeler gibi kurumlar da devreye sokularak destek olunmaya çalışılır.

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.